Kategorier
En tanke

13 pointlessness

Nevermore

Fotografi är ett underligt medium. Mer ofta än inte är det mest intressanta inte det som avbildas utan det som är frånvarande från bilden. Det som saknas. Det outtalade och det osedda. Ett fotograf avbildar inte det som är utan hur det uppfattats.

I mörkret bortom ljuskäglan finns oräkneliga världar som aldrig kommer ses, som är lika otillgängliga som innehållet i Poes quaint and curious volumes of forgotten lore. Gömt i mörkret är det fantiserade lika verkligt som det som glömts – båda väntandes på att tillskrivas mening. Vilket i sig öppnar för en intressant tanke: kan någonting vara meningslöst? Något utan mening är inte något – något är något just på grund av att det tillskrivits mening. Meningen är tingets sine qua non – utan vilket det inte kan vara. När vi bestämmer att någonting är meningslöst så ger vi det alltså i samma ögonblick mening – i meningslösheten förvandlas ingenting till någonting.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *